subject1. วิธีเติมเงิน

2. เติมเงินระบบ Truemoney

3. เติมเงินระบบ ระบบ 1-2-Call

4. เติมเงินระบบ ระบบ Rabbit LINE PAY

5. เติมเงินระบบ ระบบ TrueWallet

6. เติมเงินระบบ ระบบ mPAY


guild


1. วิธีเติมเงิน
วิธีเติมเงินเข้าสู่เกม ให้ผู้เล่นเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เล่นและใส่ไอดีเกม โดยสามารถหาไอดีเกมได้ที่หน้าโปรไฟล์ตัวละคร >> วิธีการดูไอดีเกม<< เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ผู้เล่นคลิกที่ปุ่มเติมเงินguild


ระบบจะแสดงไอดีผู้เล่นและเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการเติมเงิน จากนั้นจะมีช่องทางต่าง ๆ ในการเติมเงินและราคาให้เลือก2. เติมเงินระบบ Truemoney
guild


หากผู้เล่นเลือกเติมเงินในระบบ True Money ให้เลือกราคาที่ต้องการจะเติมจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มซื้อguild


ให้ผู้เล่นกรอกรหัสบัตรเติมเงินทรูมันนี่และกดที่ปุ่มยืนยัน เป็นอันเรียบร้อย3. เติมเงินระบบ ระบบ 1-2-Call
guild


หากผู้เล่นต้องการเติมเงินผ่านช่องทาง 1-2-Call ให้คลิกที่ปุ่มซื้อ ในราคาที่ต้องการguild


ใส่ Pin Code ของบัตรเติมเงินและคลิกที่ปุ่มยืนยันเติมเงิน4. ระบบ Rabbit LINE PAY
guild


หากผู้เล่นต้องการเติมเงินผ่านช่องทาง Rabbit Line Pay ให้ผู้เล่นคลิกที่ช่องทางและเลือกราคาจากนั้นคลิกที่ปุ่มซื้อguild


ให้ผู้เล่นคลิกที่ปุ่มยืนยันเพื่อเริ่มดำเนินการguild


จากนั้นให้ผู้เล่นเลือก Login Line หรือ สแกน QR Code เพื่อทำการสั่งซื้อ5. เติมเงินระบบ ระบบ TrueWallet
guild


หากผู้เล่นต้องการเติมเงินผ่านช่องทาง TrueWallet ให้คลิกที่ช่องทางและเลือกที่ปุ่มซื้อguild


ให้ผู้เล่นกดยืนยันเพื่อเริ่มทำกรายการguild


จากนั้นให้ผู้เล่นใส่เบอร์โทรศัพท์ทรูมันนี่และรับรหัส OTP เพื่อยืนยันการเติมเงิน6. เติมเงินระบบ ระบบ mPAY
guild


หากผู้เล่นต้องการเติมเงินผ่านช่องทาง mPay ให้เลือกช่องทางและคลิกที่ปุ่มซื้อguild


จากนั้นให้คลิกที่ปุ่มยืนยันเพื่อเริ่มทำรายการguild


จากนั้นให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของระบบ mPay Wallet และเลือกที่ตกลง